Корените на Народниот Театар од Штип датираат уште од дваесетите години на XX век.

Низ годините преку сопствените растежи и предизвици успеваме да ?а анимираме публиката и да внесеме свежина во секо?дневното живее?е.

Ово? театар е силно определен да Ви понуди редовна нега на Вашите емоции, нежно гале?е на Вашите сетила, радост и смеа за Вашите срца.

Вистинско место за ужива?е.

ПОВЕЛЕТЕ!


Новости

БОГ НА МАСАКРОТ

датум: 15 Maрт 2018
ден: Четврток
сцена Театар
почеток: 20:00ч

пове?е

БОГ НА МАСАКРОТ

датум: 20 Март 2018
ден: Вторник
сцена Театар
почеток: 20:00ч

пове?е

УМРИ МАШКИ

датум: 29 Март 2018
ден: Четврток
сцена Театар
почеток: 20:00ч

пове?е