Корените на Народниот Театар од Штип датираат уште од дваесетите години на XX век.

Низ годините преку сопствените растежи и предизвици успеваме да ја анимираме публиката и да внесеме свежина во секојдневното живеење.

Овој театар е силно определен да Ви понуди редовна нега на Вашите емоции, нежно галење на Вашите сетила, радост и смеа за Вашите срца.

Вистинско место за уживање.

ПОВЕЛЕТЕ!


Новости

ДА МИ ГО ПОЗДРАВИШ
И ДА МИ ГО БАЦИШ

- гостување на АРТОПИЈА -

датум: 31 Октомври 2017
ден: Вторник
сцена Театар
почеток: 20:00ч

повеќе

РИЧАРД ТРЕТИ

датум: 25 Ноември 2017
ден: Сабота
сцена Театар
почеток: 20:00ч

повеќе

РИЧАРД ТРЕТИ

датум: 26 Октомври 2017
ден: Недела
сцена Театар
почеток: 20:00ч

повеќе